INTÉZMÉNYÜNK ADATAI:

Az óvoda vezetője: Sánta Gáborné (Noémi néni)

Neve: DIÓSDI DIÓ ÓVODA
Címe: 2049 Diósd Gárdonyi Géza u. 9..
OM azonosító: 032825
Weboldal: www.dioovoda.hu
E-mail cím: dioovoda@gmail.com
                      
Óvodánk három telephelyen működik.

1.,  A épület: 2049 Diósd, Ifjúság u.4.
       Telefon/Fax: 06/23 381-632
       Mobil: 06 30/5328389
Tagóvoda-vezető: Orosházi Krisztina

    
2., B épület: 2049 Diósd, Gárdonyi G.u. 9.
       Telefon: 06 30/6407450
06 23/400-690
  Intézményvezető helyettes: Molnárné Nagy Marianna

3., C épület: 2049 Diósd, Kocsis u. 1.
         Telefon:  06/23 545-103
       Mobil: 06 30/4033909
          Tagóvoda-vezető: Balla Tünde Júlia
Intézményvezető helyettes: Miksainé Varga Krisztina
 
Fenntartó: Diósd Város Önkormányzata.

Diósdi Dió Óvoda

Az óvoda a köznevelési intézményrendszer része, annak szakmailag önálló egysége, a családi nevelés kiegészítője.
Városunkban az állami óvodai nevelést a Diósdi Dió Óvoda látja el. Székhelye a Gárdonyi Géza utcában található, ahol hat csoportos óvoda működik.
További két épülete az Ifjúság és a Kocsis utcában található, szintén hat-hat csoporttal.

A nevelési év minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart, ebből a szorgalmi időszak május 31-ig tart,
a nyári időszak június 1-augusztus 31-ig.

Szakmai elveinket Pedagógiai programunk mutatja be, melyet nevelőtestületünk készített a Tevékenységközpontú Óvodai Program alapján,
figyelembe véve az Óvodai nevelés országos alapprogramját.
Tartalmazza a legfrissebb törvényi előírásokat, útmutatásokat.
A helyi óvodai Pedagógiai Programunkat a honlapunk „Dokumentumok” füle alatt megtalálja.

Az óvodai nevelés legfontosabb feladatai a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása,
- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Óvodáskorban a játék a legfontosabb és legsokoldalúbban fejlesztő tevékenység.
Feladatunk az egész napos szabad játék tevékenység biztosítása, melynek feltételei minden csoportszobában és az udvarokon adottak.
A játéktevékenység különböző formáit az óvodapedagógusok csoportjuk életkorához igazítják.
Termeink tágasak, világosak, esztétikus bútorokkal berendezettek. Odafigyelünk a kuckósításra, a játszócsoportok elvonulási lehetőségeire.
Játékeszközeinket a fenntartó és az alapítványunk, a 2001 óta működő Diósdi Óvodásokért Alapítvány biztosítja.

A szorgalmi időszakban az éves tervezetünk alapján heti tervezéssel készítjük elő a gyerekek életkorhoz igazított foglalkozásokat.
Az óvodai foglalkozási ágak:
- külső világ tevékeny megismerése
- külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal
- mozgás
- verselés, mesélés
- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 melyeket minden héten egy-egy témakör köré dolgozunk ki.
A tevékenységközpontú óvodai program elve alapján minél több érzékszervek általi megtapasztalással adjuk át a szükséges ismereteket.

Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, a közös ünnepekre való előkészülést, azok megünneplését, átélését. A nemzeti identitástudat erősítése érdekében nemzeti ünnepeinket is megünnepeljük, természetesen óvodásaink érettségének szintjén.
 


Gyakran szervezünk óvodai programokat külső előadókkal (mese, zenés előadás, állatbemutató) illetve kirándulásokat (közelben séták, buszos kirándulás). Óvodapedagógusaink minden évben belső színház gyanánt meseelőadással kedveskednek óvodásainknak, külön élményt nyújtva, hogy ismerős a szereplő!

Hangsúlyt fektetünk a munka jellegű tevékenységekre, mely a személyiség fejlesztésének fontos eszköze.

Délutáni órákban teret adunk nagyobb óvodásaink részére kiegészítő mozgás illetve értelmi fejlesztésre
(judo, ovis foci, drámajáték, néptánc, mesetánc, fejlesztő tornák, sakk).
Hitéleti oktatáson igény szerint részt vehetnek gyermekeink.

Felvételi körzetünk Diósd határa, az épületeknek nincs külön felvételi körzete,
a három épület egy intézmény, közös irányelvek, dokumentáció és vezetés alatt.

Felvételkor a honlapon lévő „Dokumentumok” fül alatt megtalálható a felvételi adatlap, melyet előre kitöltve gyorsíthatja a beiratkozás menetét.
A „Hirdetmény az óvodai beiratkozásról” minden szükséges információval ellátja Önöket a teendőkről.

Óvodánk szakképzett személyzettel látja el feladatát, legtöbb csoportunkban két óvodapedagógussal, egy dajkával.
Óvodapedagógusaink közül többen szakvizsgával is rendelkeznek.
A pedagógus minősítésre intézményünk dolgozói évek óta folyamatosan jelentkeznek.

Mindennapi munkánkat a pedagógiai asszisztensek segítik.
A fenntartó biztosítja óvodánk részére a fejlesztő gyógypedagógusokat:
két fő logopédust, egy fő szomatopedagógust és egy fő gyógypedagógust, akik a három épületben dolgoznak.
Óvodapszichológus a gyermekek és szüleik számára nyújt lelki iránymutatást, támogatást.
Szociális segítőnk a gyermekek, szüleik és pedagógusaink segítségét kérhetik probléma esetén.


A képekre kattintva betekintést nyerhet az épületeinkbe, csoportjainkba.
               
Ifjúság utcai épület                                                  Gárdonyi Géza utcai épület                                                          Kocsis utcai épület